Regeling klachten en conflicten

Klachten en (mogelijke) conflicten

Overal waar mensen met elkaar samen zijn en interacteren, kunnen conflicten ontstaan. Dit kunnen verschillen van inzicht zijn of irritaties, maar binnen de context van een spirituele organisatie kunnen zaken die te maken hebben met macht, geld en seksualiteit een negatieve rol gaan spelen, zoals in de afgelopen jaren binnen diverse religieuze tradities is gebleken. Ook binnen onze sangha kunnen dergelijke irritaties, ruzies of verschillen van inzicht ontstaan. Tot onze sangha rekenen we de deelnemers aan de landelijke meditatiegroepen en aan de programma’s op de Noorder Poort, de meditatieleiders, de leraren, de osho’s en de zenmeesters.

 

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een regeling om met klachten en mogelijke conflicten om te gaan. De definitieve tekst van de regeling is nog niet helemaal klaar, maar de regeling is ver genoeg ontwikkeld om er hier al wel aandacht aan te besteden. We hopen de volledige regeling voor 1 januari 2017 te publiceren op www.zenleven.nl.

 

Als je een klacht over iemand hebt of met iemand in conflict bent gekomen, dan raden we aan dat je altijd eerst probeert er met de betreffende persoon over te praten. Als dat niets oplevert of als dat om welke reden dan ook niet kan of niet lukt, dan kun je een gesprek aanvragen met één van onze vertrouwenspersonen. Naar gelang de ernst van de klacht kan dat iemand uit de sangha zijn of een externe vertrouwenspersoon.

 

Interne vertrouwenspersonen (in opleiding)

De interne vertrouwenspersonen zijn er voor gevallen waarbij geen sprake is van ernstig grensoverschrijdend gedrag. Een paar voorbeelden: je neemt deel aan een programma op de Noorder Poort en je voelt je onheus behandeld door degene die het leidt; je bent meditatieleider en hebt een conflict met een andere meditatieleider of met een leraar; een leraar propageert het gebruik van drugs op een manier die jij strijdig vindt met de geloften.

 

Je kunt met een vertrouwenspersoon in contact komen door haar of hem een email te sturen. Misschien wil je in die email al uitleggen wat je dwars zit, maar dat hoeft niet: je mag je ook beperken tot het verzoek om een gesprek. De vertrouwenspersoon neemt dan contact met je op. 

 

De informatie die je hun geeft, zullen ze zonder jouw toestemming met niemand delen en zij zijn er uitsluitend om jou te ondersteunen. Ze helpen je om te beslissen hoe je hierna verder wilt gaan. Soms zal er geen vervolgstap nodig zijn maar is het contact al voldoende om je onvrede weg te nemen. In andere gevallen kan een vorm van bemiddeling wenselijk zijn. De regeling zal twee vormen van bemiddeling aanbieden, één voor conflicten tussen gelijkwaardige partijen en één voor conflicten waarbij er een ervaren machtsverschil is, bijvoorbeeld tussen een leerling enerzijds en een leraar of zenmeester anderzijds. Bemiddelaars zijn in eerste instantie vrijwilligers vanuit de sangha, die een korte training hebben gevolgd op dit gebied. Als ook de bemiddeling niet het gewenste resultaat oplevert, zal de vertrouwenspersoon je helpen om te beslissen welke stappen er eventueel nog meer nodig zijn.

 

Onze interne vertrouwenspersonen zijn nog in opleiding en dus nog niet als zodanig gecertificeerd. 

 

Dit zijn de interne vertrouwenspersonen:

Liz Cornelissen (1952) heeft gewerkt in de jeugdhulpverlening als groepstherapeut en de afgelopen 15 jaar als vrijgevestigd therapeut, supervisor en coach. Ook heeft zij veranderingsprocessen in organisaties begeleid. Ze heeft ervaring opgedaan met thema’s als machtsmisbruik, seksueel overschrijdend gedrag, pesten op het werk, verlies en rouwverwerking. Haar persoonlijke kracht is een optimistische instelling, met het vertrouwen dat zelfs voor de meest moeilijke problemen een oplossing is te vinden.

Haar email-adres is lizcornelissen@gmail.com

Marjolein Kyosei Verboom (1961) werd in juni 2016 benoemd tot zenleraar. Zij werkt als docent communicatie en ethiek en als studentbegeleider en coach op het HBO. Ze is opgeleid tot mediator. Aandachtig luisteren en vertrouwelijkheid bewaken vindt zij de belangrijkste opdrachten voor een vertrouwenspersoon. Gezamenlijk met degene die zich meldt bij de vertrouwenspersoon kan vervolgens gekeken worden naar wat nodig en gewenst is en welke mogelijkheden er zijn om de pijnlijke of vastgelopen situatie tegemoet te treden. Haar email-adres is verboommarjolein@gmail.com

Sam Nierop (1989) komt al sinds zijn kindertijd op de Noorder Poort via zijn moeder Tetsue roshi, eerst naar de familieretraites maar later ook naar andere zen-programma’s. Hij voelt zich daardoor zodanig met de sangha verbonden dat hij zich graag als vertrouwenspersoon wil inzetten. Hij studeerde natuurkunde en rechten en werkt nu als adviseur op het gebied van duurzame energie.  Hij sport graag en heeft een passie voor talen sinds hij in Japan heeft gestudeerd.

Zijn email-adres is nieropsam@gmail.com

Externe vertrouwenspersoon

Wanneer er sprake zou zijn van bijzonder ernstige zaken zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie of ongeoorloofde verhoudingen tussen een leraar en een student, is er ook de mogelijkheid om dit te melden aan een extern vertrouwenspersoon. Voor onze sangha hebben we Carla Goosen bereid gevonden deze rol op zich te nemen, waarvoor we haar zeer erkentelijk zijn.

foto-dr_-carla_-goosen2Sinds 1988 is Carla vertrouwenspersoon bij allerlei instellingen en opleidingen; zij was in Nederland een van de grondleggers van de professionalisering van de functie van vertrouwenspersoon. Carla heeft een achtergrond als therapeut in de GGZ. Daarnaast heeft zij veel ervaring als mediator, klachtonderzoeker en als ombudsvrouw. Carla's specialisme is seksuele intimidatie. Bij de IZI-sangha zal Carla als extern vertrouwenspersoon het aanspreekpunt zijn voor mensen die ongewenste omgangsvormen ervaren. Zij zal luisteren naar de melder en deze begeleiden op onderwerpen als discriminatie, intimidatie, agressie, pesten, seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag bij conflicten met als doel bij te dragen aan beëindiging van het ongewenst gedrag, de-escalatie van het conflict en het verbinden van de betrokken partijen. Indien gewenst kan zij de melder begeleiden en ondersteunen bij een gang naar de klachtencommissie (formeel traject); het indienen van een klacht kan voor de klager immers zowel mentaal als inhoudelijk belastend zijn. Verder zal zij nazorg bieden aan melder/klager en zorgen dat de klacht goed wordt afgehandeld.

Haar email-adres is carlagoosen@gmail.com en haar telefoon 06-10004080.

 

Tot slot willen we nog vermelden dat de Boeddhistische Unie Nederland per 1 januari 2017 een onafhankelijk, extern vertrouwenspersoon aanstelt die aanspreekbaar is voor personen uit alle sangha’s. Bij het verschijnen van dit nummer van ZenLeven is nog niet bekend hoe je met haar in contact kunt komen.

Artikelen afdrukken

De zenweg van Ale Assies

De zenweg van Ale Assies

 

Zen beoefenaar Ale AssiesIn het voorjaar van 2014 ben ik met zen begonnen en al snel was ik gegrepen door de leer van de Boeddha. Samen met een goede vriend ben ik begonnen bij de maandaggroep in Utrecht, bij Maurits Hogo Dienske. In het begin genoot ik vooral van de stilte en de harmonie in zo’n groep, ondanks dat ik nog niet veel wist van zen. Het mooie van zen is ook dat je er niets voor hoeft te leren. Je bent stil en je merkt vanzelf wat er gebeurt.

 

In de groep zijn ook soms studieavonden over het boeddhisme. De eerste waren voor mij best pittig, lastig, al die abstracte termen. Pas toen ik er na een jaar meer over ging lezen, begonnen zaken op hun plaats te vallen. Ik ben begonnen met wat romans over zen, daarna stapte ik over op boeken over zen, zoals het boek dat mijn leraar Maurits heeft geschreven. Op dit moment ben ik bezig met de soetra’s [1] zoals de  hartsoetra  en de Satipatthana. Door wat te lezen en te luisteren snap je steeds beter wat de leer is, maar je snapt ook steeds beter dat de leer met de geest begrijpen iets anders is dan hem ook echt toepassen. Om te beginnen met alles los laten.

 

Mediteren is nu iets wat ik op veel plekken doe, thuis, op vakantie, in de sangha en op de  Noorder Poort. Op de Noorder Poort ben ik nu twee weekenden geweest en dat heeft mij geholpen om ook langere tijd te gaan zitten. Langdurig zitten in een omgeving waar je geconfronteerd wordt met je eigen gedachten en emoties. De omgeving en de gebruiken zorgen ervoor dat je volledig kan focussen op je eigen meditatie. Alles gebeurt er met aandacht, zelfs het fruit is precies goed. De warmte van de sangha doet de rest.

 

Mijn handvaten voor het dagelijks leven zijn de vier edele waarheden en het achtvoudig pad[2]. Door altijd goed naar je eigen gedrag te kijken zie je dat veel lijden door jezelf wordt veroorzaakt. Dit inzicht kan je helpen het lijden te beëindigen. Mettameditatie helpt je minder te oordelen en meer open te staan voor anderen. Al die zaken helpen je bij je meditatie. Zit, laat los en wees stil.

 

[1] Soetra’s zijn leerredes van de Boeddha. De hartsoetra is een korte maar voor zen heel belangrijke tekst; de Satipatthana-soetra gaat over het beoefenen van aandacht: het is de tekst waarop de mindfulness-techniek is gebaseerd.

[2] Dit zijn belangrijke elementen uit de Boeddhistische leer. Wie meer wil weten, kan bijvoorbeeld het boek Het hart van Boeddha’s leer van Thich Nhat Hanh lezen.

 

Vriendenstichting schenkt hakselaar

Vriendenstichting schenkt hakselaar

Eind april kreeg de Stichting Vrienden van de Noorderpoort (SVNP) het verzoek om een hakselaar te financieren. Het verzoek kwam van de topkring van de Noorder Poort.

 

Een hakselaar is een machine om grof tuinafval en takken te versnipperen. In versnipperde toestand is het tuinafval makkelijker af te voeren en ook bruikbaar als compost.

 

Hakselaar voor Noorder Poort

De SVNP is altijd blij met een verzoek;  we moeten er niet aan denken dat ons nooit een verzoek zou bereiken! We houden ervan geld in te zamelen en geven dat het liefst net zo hard weer door.

 

Het laatste verzoek is alweer twee jaar geleden, dat was voor het aanleggen van de kinhinpaden. Dat was een bijzonder groot project met ook bijzondere acties van de SVNP om het gevraagde bedrag van € 30.000,- bijeen te krijgen. Dat is toen gelukt.

 

Het mooie is dat donaties blijven binnenkomen, ook als er geen acties zijn. Zodoende kunnen we ook kleinere projecten als een grasmaaier (2013) of een hakselaar financieren.

 

Ieder die de Noorder Poort een warm hart toedraagt en graag een bijdrage wil leveren, kan dat doen door geld over te maken, eenmalig of jaarlijks.

Niet zo lang geleden hebben we bij onze vaste donateurs automatische incasso ingevoerd.  Jaarlijks wordt er dan automatisch een vast bedrag van de rekening van een donateur afgehaald. Dat maakt een en ander een stuk makkelijker.

 

Wilt u meedoen?

  • Geef toestemming voor automatische incasso door dit formulier af te drukken, in te vullen en na ondertekening te versturen naar Stichting Vrienden van de Noorder Poort, Butenweg 1, 8351GC, Wapserveen.
  • Heeft u liever geen automatische incasso, dan kunt u een bedrag overmaken van minimaal € 15,- op rekening NL 82 INGB 0004 5634 61 t.n.v. Stichting Vrienden van de Noorder Poort te Wapserveen o.v.v. ‘Vriend worden‘.

 

(meer info op www.svnp.org onder contact)

 

Opening Dharmahuis

Burgemeester Crone van Leeuwarden, Jiun roshi en Tenjo Schröder voor het Dharmahuis

Burgemeester Crone van Leeuwarden, Jiun roshi en Tenjo Schröder voor het Dharmahuis

Opening Dharmahuis

door Tenjo Schröder; zie ook www.dharmahuis.nl

 

Op 21 mei is het Dharmahuis in Leeuwarden officieel geopend. Jiun roshi heeft de openingsceremonie geleid en burgemeester Crone heeft een korte toespraak gehouden. Na de lunch heeft Coos van Heuven een theeceremonie verzorgd.

 

Met behulp van veel vrijwilligers en enkele professionals is het voormalige winkelpand geschikt gemaakt om dienst te doen als zencentrum. We hebben de beschikking over een zendo, een theekamer, een souterrain en een nieuw aangelegd toilet. Er is veel werk verzet om tot het gewenste resultaat te komen. Het benodigde geld is bijeengebracht door de actie ‘Dharmahuis onderdak’.

Klussen in het Dharmahuis: wanden schuren

Wanden schuren....

Klussen in het Dharmahuis: afvoer aanleggen

Afvoer aanleggen...

Klussen in het Dharmahuis: achterwand dichtmaken

Achterwand dichtmaken

Met de opening hebben we het project dankbaar en naar tevredenheid kunnen afronden. Heel veel dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd!

Zendo van het Dharmahuis

... en dit is het resultaat!

Kogetsu Steenman

Kogetsu Steenman

zen-leraar kogetsu steenman

Wat betekent je naam?

Kogetsu betekent Stralende Maan.

Kun je een korte schets geven van je levensloop?

Ik kom uit een groot gezin van zes kinderen en drie pleegkinderen met hartelijke gastvrije ouders, traditionele rolverdeling en originele ondernemende liberale leefstijl. We reisden in de jaren vijftig voor vakantie naar Noorwegen om daar op een onbewoond eilandje te kamperen.

Ik ging naar de theaterschool afdeling mime en ging lesgeven in dat vak. Daarna werd ik docent zelfverdediging en was medeauteur van een paar boeken over weerbaarheid. Ik werkte mee aan de ontwikkeling van een cursus weerbaarheid voor meisjes in het onderwijs, aan een opleiding voor docentes zelfverdediging en gaf cursussen aan oudere vrouwen in buurthuizen. In de jaren 90 gaf ik als ZZP-er trainingen aan werkers in de gezondheidszorg en in het onderwijs rond de thema’s agressie en seksuele intimidatie en diversiteit. Later ging ik als begeleider/coördinator werken met mensen met een verstandelijke beperking. Ik volgde in die tijd ook de opleiding supervisiekunde en gaf supervisie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Ik trouwde jong en kreeg twee dochters. In een tweede huwelijk zorgde ik voor een stiefdochter.

Ik leef nu alleen, mijn drie dochters en drie kleinkinderen wonen in de buurt.

Sinds 2007 ben ik meditatieleider van zengroep Abcoude. In 2011 nam ik van Myoko de zengroep in Bloemendaal over. Beide groepen floreren en bestaan uit ongeveer vijftien mensen.

Waar en bij wie heb je zen beoefend?

Ik begon te mediteren in de jaren tachtig nadat ik een boek over zen had gelezen, eerst mediteerde ik een paar jaar thuis alleen. Bij de aikidobeoefening werd ook gemediteerd. En de zelfverdedigingslessen begonnen ook altijd met een korte meditatie. In de jaren negentig ging ik  naar retraites bij Genpo en Nico Tydeman op de Tiltenberg. Eind jaren negentig ontmoette ik daar Jishin (nu Tetsue roshi). Ik vroeg haar mijn leraar te zijn en ging bij haar in Leiderdorp mediteren. Zij bracht mij in contact met de Noorder Poort. Sinds 2000 kom ik regelmatig op de Noorder Poort voor retraites.

In 2012 startte daar de lerarenopleiding van Jiun roshi, daar kon ik aan meedoen en dat leidde uiteindelijk tot het zenleraarschap.

Wat verandert er voor jou door het leraarschap?

Een nog groter commitment om wijsheid en mededogen op elk moment van de dag te leven. Alles wat op mijn pad komt te accepteren met een  werkelijk open hart en geest. Mensen waar mogelijk te begeleiden en te ondersteunen bij de beoefening van zen, in de eerste plaats tijdens de meditatiebijeenkomsten, en hen daarbij zoveel mogelijk te inspireren om in hun dagelijks leven op een liefdevolle manier met zichzelf en hun omgeving om te gaan.

Daishin van Hoogdalem

Daishin van Hoogdalem

zen-leraar Daishin van Hoogdalem

Wat betekent je naam?

Daishin betekent Grote Hart-Geest.

Kun je een korte schets geven van je levensloop?

Als kind heb ik in Suriname gewoond. Ik was altijd buiten, meestal alleen. De natuur daar heeft een grote indruk op mij gemaakt. Nederland vond ik vreselijk in het begin: koud, guur, altijd binnen moeten spelen. Gelukkig nam mijn vader me op zondag vaak ’s ochtends heel vroeg mee naar het strand. Dan zaten we op een duintop stil naar de lucht te staren, met de wind en het zand op onze huid. Ik wilde schrijver worden, boerin en misschien dokter.

 

Ik werd uitgeloot voor geneeskunde en studeerde daarom Nederlands. Na een omweg (boekverkoper, secretaresse) werd ik journalist. Naast mijn werk verdiepte ik me in krijgskunsten: eerst aikido, een Japanse krijgskunst, en later taiji en qigong, Chinese krijgskunst en gezondheidsoefeningen. Sinds 2004 geef ik daar ook les in en heb ik een taiji en qigong school in Utrecht.

 

Omdat ik meer wilde weten over het Chinese gedachtegoed over gezondheid, ging ik Chinese geneeskunde studeren. Sinds 2007 heb ik een eigen acupunctuur- en massagepraktijk en geef ik les in Chinese geneeskunde aan de school waar ik ben afgestudeerd.

 

Tijdens een zomerweek aikido introduceerde de aikidoleraar een zenleraar. We moesten allemaal een keer per dag zazen bij hem doen. De eerste keer zitten was een grote verrassing: dit ken ik! Dit deed ik als kind in de tuin in Suriname. Hoe kon ik dat vergeten? Het duurde nog even voor ik Jiun roshi gevonden had, maar toen dat het geval was, was ik op het zenpad. En dat heb ik gestaag bewandeld. Ik kwam vaak en graag op de Noorder Poort. In Utrecht ontwikkelde zich een vaste meditatiegroep waar ik samen met anderen meditatieleider werd, naast meditatieleraar Maurits Hogo Dienske.

 

Zen is altijd de krachtige onderstroom bij al mijn activiteiten, de bron voor mijn acupunctuurpraktijk, voor de taiji en qigong en voor mijn schrijven, ook al ben ik geen journalist meer. Wie weet of  ik ooit nog boerin wordt.

Waar en bij wie heb je zen beoefend?

Ik heb altijd zen bij Jiun roshi beoefend. Toen zij in 1994 in Utrecht les kwam geven (toen nog als Udaka Kanromon) klikte het meteen. Daarnaast heb ik een paar jaar geleden bij een Tibetaanse dzogchenleraar, Tenzin Wangyal Rinpoche, een driejarige meditatietraining gedaan. Als hij in Nederland is ga ik altijd naar zijn onderricht.

Wat verandert er voor jou door het leraarschap?

Op dit moment niet zoveel. Ik blijf de groep in Utrecht begeleiden. Ik heb onlangs een weekend over zen en zithouding gegeven waarin ik oefeningen uit de qigong en taiji verbind met zazen. Dat vind ik leuk. Ik zie wel wat de weg me brengt. Ik plan mijn pad niet zo. Als je open bent, dan dienen de dingen zich vanzelf aan. Het is aan jou om ja of nee te zeggen. Om te luisteren naar wat jouw antwoord is.

Kyosei Verboom

Kyosei Verboom

kyosei

Wat betekent je naam?

Kyosei betekent “brug naar rechtvaardigheid”. Maurits Hogo heeft de Chinese tekens nader bestudeerd en ze geduid als “het juiste, oprechte of het onbevooroordeelde van een brug”. Tezamen een mooie uitdaging voor het zenleraarschap. Ik vind het een prachtige naam, voel me er helemaal in thuis.

Kun je een korte schets geven van je levensloop?

Ik ben een middenstandsdochter (1961), opgegroeid in Rotterdam. Na de nodige omzwervingen ben ik afgestudeerd in de Italiaanse taal- en letterkunde. Ik heb op veel verschillende plekken gewerkt, vaak in het onderwijs. Nu werk ik op de Hogeschool Utrecht o.a. als docent communicatie en ethiek. Ik ben getrouwd met een Ghanese man en we hebben twee bijna volwassen dochters.

Waar en bij wie heb je zen beoefend?

In 1990 maakte ik tijdens een seminar kennis met Prabhasa Dharma zenji. Ze herhaalde toen steeds dat het allerbelangrijkste is om zelf te oefenen. Dat ben ik toen maar gaan doen. Na haar overlijden werd Jiun Roshi mijn meester.

Wat verandert er voor jou door het leraarschap?

Het veranderen is voortdurend aan de gang. Aanvankelijk zag ik de ordinatie als een tussenstop op een reis die allang begonnen was. Maar de voorbereidingen en de ceremonie raakten me veel dieper dan ik had gedacht. Na de ceremonie liep ik de hele dag met een enorme glimlach rond. En nu? Het veranderen blijft maar doorgaan.

 

Myoko Sint

 Myoko Sint

Zen-leraar Myoko Sint

Wat betekent je naam?

Myoko betekent Mooie Helderheid (in het Engels: Beautiful Brightness). Ik heb die naam overigens al in 2011 gekregen, bij mijn ordinatie als unsui. Het was ook een naam van mijn eerste zenleraar: Gesshin Myoko Prabhasa Dharma roshi. Die naam is me daardoor erg dierbaar.

Kun je een korte schets geven van je levensloop?

Ik heb scheikunde gestudeerd maar heb altijd gewerkt binnen de informatica, in het universitaire onderwijs. Ik heb twee kinderen, allebei zoons, nu 28 en 29 jaar oud. Hun vader en ik zijn uit elkaar gegaan toen ze nog klein waren, maar we hebben altijd samen voor ze gezorgd en zijn heel goed ouders samen. Nog steeds – de oudste heeft een autistische beperking, wat veel zorg met zich meebrengt. Vooral toen ik tussen de twintig en dertig jaar oud was, heb ik geworsteld met existentiële vragen: wat doe ik hier, waar is het leven voor, en waarom slagen we er niet in om in vrede met elkaar te leven? Die vragen hebben me eerst naar de Bhagwan-beweging en later naar zen gebracht.

Waar en bij wie heb je zen beoefend?

Ik heb Prabhasa Dharma zenji voor het eerst ontmoet in 1988, toen ik zwanger was van mijn tweede kind. Die ontmoeting maakte diepe indruk. In 1990 heb ik mijn eerste sesshin gedaan bij haar. Ik ben haar leerling geweest tot aan haar overlijden in 1999, en ben toen leerling geworden van Jiun roshi, die haar opvolgster is. In de loop der jaren heeft die zenbeoefening zich steeds verder verdiept, en toen ik in 2011 kon stoppen met werken, heb ik dat gedaan en ben ik op de Noorder Poort gaan wonen.

Wat verandert er voor jou door het leraarschap?

De benoeming tot leraar is maar één stap in een lang en langzaam proces van groeien in de beoefening, waarbij ook de behoefte groeit om deze prachtige, ongrijpbare traditie weer door te geven.

Zes nieuwe zenleraren

Jiun roshi met zes nieuwe zen leraren

Zes nieuwe zenleraren geordineerd 

Op zondag 26 juni heeft Jiun roshi zes nieuwe zenleraren benoemd. Dat was een unicum voor het International Zen Institute (en ook voor de zengeschiedenis in Nederland). Allen hadden in de jaren daarvoor een opleidingstraject onder haar leiding gevolgd. De ordinatie vond plaats in aanwezigheid van vrienden en familie met een toespraak van Jiun roshi, met een presentatie van de nieuwe leraren van hun inzicht en met muziek van Hogo Dienske en Martine des Tombe. Na afloop werd een foto gemaakt in de tuin van de Noorder Poort.

 

Op de foto van links naar rechts (de middelste naam is de leraarsnaam die zij gekregen hebben): Karin Myoshin Zeitler; Ardan Shinyo Timmer; Marleen Myoko Sint; Marjolein Kyosei Verboom; Jolinda Daishin van Hoogdalem en Maria Kogetsu Steenman. In het midden staat Jiun roshi.

 

ZenLeven vroeg de nieuwe zenleraren zich ook voor te stellen in ons magazine. Hieronder de teksten waarmee zij hun inzicht hebben gepresenteerd, steeds met een link naar een wat uitgebreider portret.

Myoshin Zeitler

Nergens heen gaan,
iedere stap is nieuw, verassend, een geschenk.
Nooit aankomen,
want je weet niet waarheen de reis gaat.

Alles is nu.
Als je er naar grijpt dan sta je met lege handen.
Grijp je er niet naar dan sta je ook met lege handen.
Dus, wat doe je?

Nergens heen gaan,
iedere stap is nieuw, verassend, een geschenk.
Nooit aankomen,
want je weet niet waarheen de reis gaat.

Alles is nu!

Shinyo Timmer

Zen-leraar Shinyo Timmer

Het portret van Shinyo ontbreekt vanwege een tocht naar Santiago de Compostella (zie Shinyo laat zich niet vastpinnen)

Stilte
Voordat ik me voorneem om stil te zijn
Is er al stilte
Jij bent er héél dichtbij
Ik ben er héél dichtbij
Ingaan in het hart van de werkelijkheid
Jij bent er héél dichtbij
Ik ben er héél dichtbij

Myoko Sint

Wie kan zen onderwijzen?

Een kraai, met zijn schorre roep.

Het hoge veelkleurige gras, bewogen door de wind.

Een spin die razendsnel ronddraait aan zijn draadje als je hem wilt pakken.

Een stapel plastic tuinstoelen.

De plotselinge geur van koffie (of van hondenpoep).

Alles is een ingang tot het onzegbare. Als het stil is.

Kyosei Verboom

25 jaar geleden opende Prabhasa Dharma zenji voor mij de deur naar zen.

Hoe kan je de deur openen naar dat wat altijd open is?

Hoe betreed je een huis zonder muren?  

Daishin van Hoogdalem

Op weg

 

Een open hart.

Alles komt en gaat.

Wat blijft er over?

Een naam, een rakusu

een versleten blouse.

 

Het komkommerkruid buigt zich met de wind

Kogetsu Steenman

Dit pad

Loopt nergens heen

Niet naar rechts

Niet naar links

Niet rechtdoor

Er is geen weg terug

 

Dit pad is overal

 

Dit pad

Omvat

Alle pijn

Alle verdriet

Alle vreugde en geluk

 

Dit pad is nergens te vinden als je zoekt op googlemaps

 

Dit pad is het hart,

Het hart met de ogen

Tijdloos

 

Ik beloof het te gaan in grenzeloos vertrouwen.